learning-mind

/ 0 / Henrieta Balázsová
To, či ste introvert alebo extrovert neurčuje len vaša povaha, ale aj fyziológia vášho mozgu.

Mnohé štúdie sa v posledných rokoch zaoberali skúmaním toho, čo ovplyvňuje skutočnosť, či je človek introvertom alebo extrovertom. Zistili, že dané je to aj samotným mozgom – ten totiž pracuje pri oboch osobnostných typoch inak.

 Prefrontálny kortex

Prefrontálny kortex, teda prefrontálna kôra sa nachádza v prednej časti lebky. Táto časť mozgu je zodpovedná za abstraktné myslenie a za našu schopnosť rozhodovať sa. Štúdia vykonaná Randym Bucknerom z Harvardu dokázala, že prefrontálna kôra introvertov obsahuje viac šedej mozgovej hmoty, než u extrovertov.  Práve to sa považuje za dôvod toho, prečo introverti pred akýmkoľvek rozhodnutím premýšľajú viac, zatiaľ čo extroverti sa rozhodujú skôr viac impulzívne.

Prietok krvi

Hodnota prietoku krvi v mozgu výrazne ovplyvňuje jeho aktivitu. Dr. Debra Johnsonová so svojím tímom použila pozitrónovú emisnú tomografiu, ktorá zaznamenala hodnoty prietoku krvi v mozgu ako u introvertov, tak aj u extrovertov. Výsledné snímky ukázali, že introverti majú zvýšený prietok krvi v oblastiach, ktoré sú zodpovedné za plánovanie a riešenie problémov. Naopak, u extrovertov bol vyšší prietok krvi v mozgu zaznamenaný v oblastiach zodpovedných za interpretáciu zmyslových vnemov. Vďaka týmto výsledkom vedci dospeli k záveru, že introverti sú zameraní viac na svoje vnútro, zatiaľ čo extroverti sú viac spoločenskí jedinci túžiaci po zmyslovej stimulácii.

workitdaily.com

Nervový systém

Každý z nás má ako parasympatický, tak aj sympatický nervový systém. Zatiaľ čo ten prvý sa snaží šetriť našu energiu, ten druhý by bol najradšej, keby sme neustále išli „na plný plyn“. Doktorka Marti Olsenová Laneyová vo svojich publikáciách uvádza, že u extrovertov má miernu prevahu akčnejší sympatický nervový systém, zatiaľ čo u introvertov je to pasívnejší parasympatický nervový systém.

Dopamín

Mozog introverta a extroverta sa líši aj v oblasti uvoľňovania neurotransmitera známeho ako dopamín. Práve ten je nevyhnutným pre stimuláciu tých oblastí mozgu, ktoré sú zodpovedné za pocit radosti a odmeny. Zistilo sa, že dopamín sa u extrovertov uvoľňuje v spoločnosti, zatiaľ čo u introvertov vtedy, keď sú sami. Práve preto sa extroverti novou energiou najľahšie dobíjajú pomocou sociálnych interakcií, no introverti potrebujú na regeneráciu svojej mysle samotu.

Pozri aj: INTROVERTI POTREBUJÚ BYŤ POCHOPENÍ, NIE NAPRAVENÍ

psych.sk (Henrieta Balázsová), learning-mind


Komentovať (0)