pexels.com

/ 0 / Kristína Horniaková
Vzťahy nebývajú vždy len prechádzka ružovou záhradou. Problémy a hádky vznikajú najmä kvôli nedostatku kvalitnej komunikácie medzi partnermi. Existujú však spôsoby ako komunikáciu v partnerstve vylepšiť.

Komunikácia je kľúčovým prvkom v dobrom partnerskom vzťahu. Niekedy však zlyháva, čo vedie k hádkam a nezhodám. Partneri si často neuvedomujú, že spolu nevedia správne komunikovať a problémy sa prehlbujú len ďalšími výmenami názorov. Prinášame 6 tipov od manželskej poradkyne a psychlogičky  Melissy Orlov, ktorá na zlepšenie komunikácie odporúča párom.

Úctivé správanie

Aj keď by malo byť správanie sa jeden k druhému s rešpektom jedným zo základov vzťahu, veľakrát práve úcta vo vzťahu chýba. Nezáleží na tom, či pri pohľade na vec stojíte každý na opačnom konci, dôležité je aby vzájomná interakcia prebiehala s rešpektom, bez urážok či posmeškov. Bez prejavovania rešpektu sa partneri rýchlo uchýlia k defenzíve a postavia si okolo seba múr, čo spôsobí okamžité ukončenie komunikácie.

Snaha o nápravu po hádke

V každom zdravom vzťahu sa občas vyskytne búrka a príde k škaredej hádke. Po hádke by sa však mali partneri usilovať o nápravu a vrátenie sa späť k bežnému fungovaniu vo vzťahu. Nápravu môžu dosiahnuť prostredníctvom ospravedlnenia, objatia a nájdenia spoločnej témy na rozhovor. Aj po hádke si musia partneri pamätať dôležitú vec a to, že sú stále jeden tím a musia držať spolu.

Väčšina sporov proste nie je riešiteľná

Až 70% partnerských škriepok je z dlhodobého hľadiska neriešiteľných. Napriek tomu sa k takýmto sporom páry stále vracajú, snažia sa ich znova „prediskutovať“ a dospieť k prelomu. Ak sa aj vy znova vrátite k starému sporu, skúste zmeniť svoj postoj k problému. Nerozpitvávajte dookola tú istú tému. Buď súhlaste alebo nesúhlaste, proste sa pohnite ďalej. Melissa tiež navrhuje vytvoriť si systém, v ktorom raz za čas vyhrá ten z vás, ktorý je o svojej pravde v škriepke na danú tému skalopevne presvedčený a druhý partner to bude proste akceptovať bez toho, žeby si z toho robil ťažkú hlavu. Tento systém však funguje iba ak je odsúhlasený z oboch strán a využívaný iba párkrát do roka.

pexels.com

Vážte si názor partnera rovnako ako ten svoj

Každý z partnerov má svoj vlastný názor. Dôležité je pamätať si, že názory partnera nie sú dobré alebo zlé, sú proste jeho. Názor každého sa utvára na základe zázemia v ktorom vyrástol a skúseností, ktoré prežil. Vzájomne musíme svoje názory vnímať ako opodstatnené. Máme tendenciu považovať za správny iba náš názor, pretože nám príde, že má zmysel a my v ňom vidíme logiku. Pre efektívnu komunikáciu je však dôležité vnímať ako opodstatnené aj názory druhého a pokúsiť sa pochopiť logiku, ktorú v nich vidí náš partner.

Prijmite myšlienku, že každý je zodpovedný len sám za seba

Veľa vecí, o ktorých s partnerom komunikujeme je zameraných práve na partnerove chovanie. Poukazujeme nato, čo by mal robiť inak alebo lepšie. Radšej sa však zamerajte na vyjadrovanie svojich vlastných pocitov a myšlienok. Ak máte nejaký návrh k zlepšeniu partnerovho chovania, predostrite ju ako nápad, nie ako požiadavku alebo rozkaz. Nikto predsa nemá rád, keď mu niekto rozkazuje ako sa má chovať. V zdravom vzťahu si partneri uvedomujú svoju odlišnosť, rešpektujú ju a snažia sa k lepšiemu správaniu motivovať, nie si ho navzájom prikazovať.

Precvičujte počúvanie bez defenzívneho správania

Defenzívne správanie sa prejavuje, ak síce partnera pri komunikácii počúvate, ale v hlave pripravujete, ako jeho argumenty vyvrátite aby ste sa obránili, alebo máte pocit, že sú jeho slová istou formou skrytého útoku voči vám. Cieľom komunikácie by nemala byť aktivácia obranného správania, ale snaha byť otvorený k tomu čo nám partner hovorí a aktívne hľadať pravdu v jeho názoroch. Namiesto vyvrátenia názorov partnera je vhodné sa spýtať, na základe akých skutkov alebo pohnútok k svojmu názoru dospel. Takéto správanie prinesie do konverzácie oveľa vyššiu produktivitu.

Každý z partnerov sa musí zamyslieť, kde v komunikácii robí chybu a či mu stojí zato trápiť sa nezmyselnými hádkami a hádzaním viny na toho druhého. Otvorený prístup k riešeniu problémov a zlepšenie komunikačných schopností v partnerstve vedie nielen k jednoduchšej komunikácií, ale najmä k postupnému utuženiu vzťahu s človekom na ktorom nám záleží.

Pozri aj: 10 FAKTOV O VZŤAHOCH, O KTORÝCH SI BUDEŠ ŽELAŤ, ABY SI ICH POZNAL SKÔR

interez.sk (Kristína Horniaková) psychologytoday.com


Komentovať (0)