pixabay.com

/ 0 / Michaela
Martin, Emília, Zoe či Dežo. Prečo vyzeráme presne tak, ako sa voláme? Môžu za to stereotypy. Tvrdí to najnovšia štúdia.

Už sa vám niekedy stalo, že ste uvideli cudzieho človeka a správne ste odhadli jeho meno? Vysokého muža na zástavke ste tipovali na Jozefa, hoci ste to nevedeli logicky zdôvodniť. Psychológovia vysvetľujú tento zaujímavý jav.

Ak ste správne uhádli meno neznámeho človeka, mali by ste vedieť o fenoméne, podľa ktorého máme tendenciu spájať si meno človeka s určitým výzorom. Úsudok o druhom, založený výlučne na jeho mene, je nová univerzálna praktika a môže mať skutočný účinok. Mená sa v histórii používajú už od nepamäti. Kultúrne stereotypy vytvorili skutočnú súvislosť medzi menom človeka a vzhľadom jeho tváre. Aspoň tak to tvrdí nový výskum American Psychological Association.

Predstavte si pexeso. Vašou úlohou bude priradiť k tvári správne meno. Z podobného princípu vychádzala aj štúdia publikovaná v periodiku Journal of Personality and Social Psychology. Výsledky ukázali, že ľudia prekvapivo presne priradili správne meno k tvári človeka. Zo štúdie taktiež vyplýva, že počítače môžu byť naprogramované s určitým algoritmom, ktorý spojí konkrétnu tvár s menom človeka.

„Vieme, že príslušnosť k pohlaviu môže mať silný vplyv na sociálne štrukturalizovanie, ale teraz vieme, že aj naše meno, ktoré nie je biologicky dané, ale nám ho dali naši rodičia, môže ovplyvniť spôsob, ako sa pozeráme na naše interakcie so spoločnosťou,“ ozrejmil pre The Huffington Post vedúci výskumu Dr. Yonatan Zwebner z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme.

Tejto štúdie sa zúčastnili vo Francúzku a v Izraeli stovky dobrovoľníkov. Vedci ukázali každému dobrovoľníkovi tvár človeka a poprosili ho, aby zo zoznamu štyroch alebo piatich možných mien vybral to správne. Experiment dopadol nad očakávania. Až 40 percent účastníkov experimentu priradilo k fotografii správne meno, pričom sa brali do úvahy aj faktory ako vek, etnický pôvod a a sociálno-ekonomický status. Efekt bol však kultúrno-špecifický. Dobrovoľníci v Izraeli správne spárovali izraelské mená, no vo francúzskych sa im až tak nedarilo. Vo Francúzsku išlo o presný opak. Priradiť správne izraelské mená im robilo značné problémy.

pixabay.com

Vedci tak prišli k zaujímavému poznatku. Meno, ktoré si sami nevyberáme a nie je biologickým faktorom, ovplyvňuje naše vzťahy v spoločnosti. V ďalšom experimente vedci vytvorili algoritmus, ktorý umožňoval počítaču priradiť k 94-tisícom fotografiám tváre meno. Počítač výrazne častejšie ako v prípade, že by išlo len o čistú náhodu, správne priradil meno k tvári človeka.

Prečo si teda spojujeme tvár s určitým menom? Vedci tvrdia, že na to môžu vplývať aj televízne relácie, knihy, či filmy, s ktorými sa určitým spôsobom stotožňujeme. Je možné, že na podvedomej úrovni meníme svoj vzhľad, a to tak, aby sme zodpovedali kultúrnym normám či očakávaniam, ktoré sa spájajú s našim menom.

„Ak meno môže ovplyvniť vzhľad človeka, môže pôsobiť aj na iné veci. Tento výskum upozorňuje na to, aký dôležitý môže byť výber mena. Rodičia by teda mali poriadne zvážiť, aké meno dajú svojmu dieťaťu,“ pokračuje Zwebner pre HuffPost.

„Akonáhle si ľudia uvedomia, aký silný vplyv môže mať meno, budú ho starostlivo vyberať. Môžu tak prijať určitý stereotyp alebo ho poraziť. Rovnako tak, ako bojujeme proti rodovým stereotypom,“ dodáva Zwebner.

Stereotypy sú akýmsi napĺňajúcimi sa proroctvami. Podvedome plníme alebo odmietame očakávania ostatných a to z nás formuje to, čím sa stávame. Často sa to vyskytuje aj u iných typov stereotypov, najmä tých, ktoré sa týkajú rasy a pohlavia.

pixabay.com

Zwebner si vo svojej štúdii všimol zaujímavý fakt. Ľudí s afroamerickým menom skôr zaradili medzi výtržníkov, pričom ich zriedkavejšie volali na pracovné pohovory. Štúdia z roku 2015 zistila, že nositeľov niektorých mien (napr. Deshawn a Jama), ľudia vnímali ako fyzicky pevnejších a násilnejších v porovnaní s inými menami.

Nemusíme sa však nutne držať len americkej štúdie. Jozefína (a to nechceme uraziť nositeľky tohto nezvyčajného mena) na nás nepôsobí ako osudová žena. No Evu si ako „femme fatale“  predstavíme oveľa skôr. Čím to asi je?

Záver štúdie jednoznačne určuje, že meno možno neovplyvňuje náš osud, ale určite má vplyv na to, aký účes si vyberieme A čo vy? Všimli ste si, že niektoré mená sa vyznačujú spoločnými črtami? Súhlasíte s výsledkami štúdie?

Pozri aj: SZONDIHO TEST OSOBNOSTI, KTORÝ ODHALÍ VAŠE POTLÁČANÉ SKLONY, NO AJ PROFESIU VHODNÚ PRE VÁS

interez.sk (Michaela) huffingtonpost.com


Komentovať (0)