othersociologist.com

/ 0 / branči
Psychológ z univerzity Yale, Stanley Milgram, sa rozhodol preskúmať psychologický pôvod toho, prečo sa toľko ľudí nečinne prizeralo hrôzam holokaustu a nič nespravili.

Domnieval sa pritom, že človek ako ľudská bytosť má tendenciu submisívne vykonávať rozkazy prichádzajúce od vyššej autority. V roku 1961 sa rozhodol vykonať „experiment poslušnosti“.

Účastníci sa domnievali, že sú súčasťou výskumu týkajúceho sa ľudskej pamäte. Z uchádzačov vytvoril Milgram dvojice a určil im pozície učiteľa a žiaka. Žiakom bol však vždy „nastrčený“ herec, ktorý o experimente vedel. Nič netušiaci bol teda len účastník v pozícii učiteľa. Následne umiestnil Milgram žiaka a nič netušiaceho učiteľa do oddelených miestností. Učiteľ dostal zaujímavú inštrukciu – skúšať žiaka a po každej jeho nesprávnej odpovedi stlačiť tlačidlo, ktoré mu do tela vpustí elektrický prúd. Intenzita elektrických šokov pritom stúpala po každej nesprávnej odpovedi. Napriek tomu, že učiteľ o tom vedel a žiak (herec) vo vedľajšej miestnosti predstieral ukrutnú bolesť, učiteľ poslúchol rozkaz výskumníka a do tela žiaka naďalej vysielal čoraz silnejšie elektrické šoky.

Výsledkom experimentu bolo zistenie, že väčšina účastníkov by „žiakov“ zabila, ak by boli elektrické šoky skutočné. Vôľa poslúchnuť rozkazy prísneho výskumníka bola teda silnejšia, než vôľa zmierniť utrpenie žiakov vo vedľajšej miestnosti.

psych.sk (Henrieta Balázsová), mentalfloss


Komentovať (0)