renosoar.com

/ 0 / branči
Martin Seligman vykonal v roku 1965 so svojím tímom experiment, kde ako výskumnú vzorku použil psov.

Tých umiestnil na jeden koniec dlhej škatule, ktorá bola nízkou bariérou v strede predelená na dve časti. Vždy, keď sa pes pokúsil bariéru preskočiť, bol do jeho tela vpustený elektrický šok.

Na druhý deň rovnakých psov opäť umiestnili do rovnakej škatule. Ukázalo sa, že psy len bolestivo plakali, no ani jedenkrát sa nepokúsili bariéru preskočiť. Seligman tak takýmto krutým spôsobom dokázal, aké jednoduché je dospieť k naučenej bezmocnosti.

psych.sk (Henrieta Balázsová), mentalfloss


Komentovať (0)