learning-mind

/ 0 / Henrieta Balázsová
Vedci v štúdii skúmali mozgové snímky 1100 respondentov trpiacich depresiou. Zistili, že ju môžeme rozdeliť do štyroch biotypov.

Nedávna štúdia na základe podrobného a rozsiahleho skúmania mozgových snímok dospela k zisteniu, že depresia je psychickým ochorením, ktoré možno rozdeliť na štyri biotypy. Tie sa od seba navzájom líšia ako symptómami, tak aj spôsobom liečby. Mohlo by teda ísť o prevratný objav, vďaka ktorému by sa liečba depresie mohla zefektívniť.

Výskumný tím dospel k záveru, že ide o nasledovné 4 biotypy.

Biotyp 1

Ak je depresia pacienta sprevádzaná úzkosťou, nespavosťou a pretrvávajúcou únavou, ide o biotyp prvého druhu. Pre niekoho môže byť ťažké si predstaviť, ako môže človek súbežne prežívať pocit úzkosti a pocit vyčerpanosti, no možné to skutočne je. Ako príklad nám môže poslúžiť situácia, keď sa v práci, v škole alebo v súkromí snažíte vyriešiť nejaký psychicky vyčerpávajúci problém, no vaše telo to vyčerpáva rovnako. Pokiaľ je vystavovanie sa psychickému napätiu dlhodobé, organizmus to odrovná natoľko, že telo stráca schopnosť zaspať – teda vzniká insomnia.

pixabay.com

Biotyp 2

Úplne vyčerpanie organizmu a absolútna strata energie sú dôkazom toho, že pacient trpí depresiou druhého biotypu. Takýto človek síce nie je zaťažený častými a silnými výkyvmi nálad, no nie je schopný dokončiť akúkoľvek úlohu, ktorá si vyžadujú nejakú jeho aktivitu. Nejde však len o chvíľkovú demotiváciu, či dočasnú lenivosť, takýto pacient totiž dokáže prespať aj celý deň, nakoľko jeho nechuť začať nový deň a pustiť sa do niečoho je taká obrovská, že mu nedovolí ani vstať z postele.

Biotyp 3

Tretí biotyp depresie je charakteristický tým, že zo všetkých príznakov u pacientov prevažuje neschopnosť prijímať akékoľvek potešenie. Človek trpiaci depresiou tretieho biotypu má navyše problémy s celkovým „spomalením“ jeho organizmu, ktoré sa prejavuje napríklad aj spomalenou rečou, či spomalenými pohybmi. Telo sa v tomto prípade dostáva do stavu, ako keby sa postupne úplne vypínalo. Tento druh depresie je pritom práve kvôli týmto príznakom veľmi nepríjemným nielen pre samotných pacientov, ale aj pre ich blízkych, ktorý v mnohých situáciách nevedia, ako na takéto zmenené správanie svojho blízkeho reagovať.

pixabay.com

Biotyp 4

Posledný, štvrtý biotyp, je akousi kombináciou všetkých predošlých, často sa teda považuje za najzávažnejší a čo sa liečby týka, aj najnáročnejší. Depresia pacienta je totiž v tomto prípade sprevádzaná ako neschopnosťou prijímať akékoľvek potešenie, tak aj úzkosťou a pretrvávajúcou nespavosťou. Nespavosť v tomto prípade len podnecuje pacienta k ešte väčšej úzkosti a k ešte väčšej neschopnosti nájsť potešenie vo veciach, ktoré mu predtým mohli robiť radosť. Človek trpiaci týmto druhom depresie sa tak dostáva do bludného kruhu, z ktorého nájsť cestu von môže byť veľmi náročné.

Ako môže rozlíšenie biotypov depresie pomôcť pacientom trpiacim depresiou?

Odpoveď na túto otázku dal samotný Dr. Conor Liston, ktorý celý výskum viedol. Ten upozorňuje predovšetkým na skutočnosť, že jednotlivé biotypy sa od seba navzájom líšia nielen symptómami, ale aj samotnou liečbou. Rozpoznanie konkrétneho biotypu depresie by tak mohlo pomôcť k včasnému a správnemu diagnostikovaniu, čo by v mnohých prípadoch mohlo pacienta zachrániť. Liečba depresie je totiž veľmi náročným a zdĺhavým procesom, v ktorom môžu byť prvé výsledky viditeľné až po niekoľkých týždňoch. Pokiaľ je teda pacientovi nasadená nesprávna liečba, prebehnú mesiace, kým sa nasadí a odskúša niektorá z ďalších alternatív. Správne diagnostikovanie by tak mohlo viesť k okamžitému nasadeniu správnej liečby, čo by bolo neoceniteľne prínosné ako pre samotných pacientov, tak aj pre ich blízkych.

Pozri aj: TIETO SMUTNÉ ILUSTRÁCIE UKAZUJÚ POCITY ĽUDÍ, KTORÍ TRPIA DEPRESIOU A ÚZKOSŤOU


Komentovať (0)